L’entorn escolar en temps del COVID-19

Davant d’un possible rebrot del COVID-19 al curs escolar 2020-2021, ens fem ressò de les recomanacions que algunes institucions i entitats han fet per prevenir els accessos i l’entorn dels centres educatius.

Aquestes recomanacions incideixen sempre en dos aspectes bàsics: la higiene personal (neteja de mans i ús de màscares) i el manteniment de la distància física entre persones, intentant evitar les aglomeracions a l’entorn dels centres educatius i impulsant la mobilitat activa a les escoles i instituts.

A Catalunya, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha elaborat el “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia” amb l’objectiu de que aquests continuïn sent espais on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i confortable. Entre d’altres mesures, contempla la regulació de les entrades i sortides del centre, per a que es facin de manera esglaonada, tenint en compte el nombre d’accessos i el nombre de grups estables.

Un altre document complementari del Departament d’Educació és el de “Gestió de casos COVID-19 als centres educatius”, el protocol que hauran de seguir en la gestió dels possibles casos de COVID-19 que es puguin produir durant el curs 2020-21.

A Catalunya també el RACC ha elaborat el document “Recomanacions per desplaçar-se de forma segura” on es donen consells per fer desplaçaments de manera segura a diferents modes de transport.

Finalment, cal destacar també el document “Mobilitat i COVID-19: Com hem de redissenyar el transport per a un nou futur?” elaborat per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal)