Repte #17 edició

Els joves i la convivència

Joves i Mobilitat edició 15: Vianants, la mobilitat més sostenible i saludable
Joves i Mobilitat | persona amb bicicleta

“Els carrers exerceixen un paper important en la vida dels joves, ja que són espais on poden interactuar, socialitzar i participar en diverses activitats. Aquí hi ha alguns aspectes en els quals els carrers poden influir en la vida dels joves:

1.Socialització: Els carrers són llocs on els joves es troben i socialitzen amb els seus parells. Poden reunir-se, caminar junts, conversar i compartir experiències. Els carrers ofereixen un espai de trobada informal on els joves poden establir relacions, formar amistats i enfortir el seu sentit de pertinença a la comunitat.

2.Mobilitat: Els carrers són essencials per a la mobilitat dels joves. Poden caminar, anar amb bicicleta o utilitzar el transport públic per desplaçar-se cap a l’escola, activitats extracurriculars, ocupació o llocs d’entreteniment. L’accés a una infraestructura de transport adequada i segura als carrers és fonamental per garantir la mobilitat independent i autònoma dels joves, a més de la seva convivència amb altres modes de transport.

3.Aprenentatge urbà: Els carrers ofereixen oportunitats d’aprenentatge per als joves. En interactuar amb l’entorn urbà, els joves poden adquirir coneixements sobre el funcionament de la ciutat, la diversitat cultural, la història local i l’arquitectura. També poden aprendre sobre les normes de trànsit i la seguretat viària a mesura que es familiaritzen amb els carrers i els sistemes de transport.

4.Participació ciutadana: Els carrers són espais on els joves poden participar activament en la vida de la seva comunitat. Poden involucrar-se en activitats comunitàries, esdeveniments culturals o projectes de millora del veïnat. A través de la seva participació en la planificació urbana i la presa de decisions locals, els joves poden contribuir a la configuració del seu entorn i promoure canvis positius als carrers i la qualitat de vida en general.

5. Expressió artística i cultural: Els carrers sovint són escenaris per a l’expressió artística i cultural dels joves. Poden utilitzar les parets i façanes com a llenços per a l’art urbà, participar en festivals de carrer o realitzar presentacions musicals i teatrals a l’aire lliure. Aquestes formes d’expressió permeten als joves compartir la seva creativitat, talent i perspectives amb la comunitat en general.

És important reconèixer que els carrers han de proporcionar entorns segurs i accessibles per als joves, amb infraestructures adequades, il·luminació pertinent i mesures de seguretat viària. També és fonamental involucrar els joves en els processos de planificació i disseny urbà, per garantir que les seves necessitats i perspectives siguin considerades i reflectides en la configuració dels carrers i espais públics dels pobles i ciutats.

Per projectar les ciutats del futur, arquitectes de prestigi com Norman Foster o Alfredo Brillembourg creuen que no solament farà falta un canvi físic a les ciutats, sinó que els seus habitants hauran d’adaptar la seva mentalitat i la seva manera de conviure. És a dir, seguir la filosofia coneguda com we live, “we work, we can share!” (vivim, treballem i podem compartir). I en aquest nou context, els joves seran imprescindibles per compartir noves formes de vida i serveis.

Un projecte educatiu per reflexionar sobre la mobilitat

El concurs Joves i Mobilitat és un projecte educatiu que va néixer el 2007 per ajudar els estudiants d’entre 12 i 18 anys de Catalunya a reflexionar sobre la responsabilitat i els riscos que implica la conducció d’un vehicle. La profunda transformació de la societat en els últims anys i les implicacions que se’n deriven en termes de seguretat viària, necessitats quotidianes de desplaçaments i protecció de l’entorn han fet evolucionar el concurs cap a una visió molt més completa i transversal del que significa avui la mobilitat.

Per al desenvolupament del concurs, el RACC i el Servei Català de Trànsit ofereixen informació i eines didàctiques que ajuden el professorat a engrescar els alumnes i a treballar conjuntament a l’aula els temes suggerits.

Des del seu naixement, el certamen ha comptat amb la participació de més de 22.000 joves d’entre 12 i 18 anys que han donat la seva visió sobre la mobilitat amb un total de gairebé 15.000 treballs.

JOVES I MOBILITAT REPTE #17
Notícies

Noves mesures a Barcelona per millorar la convivència entre bicicletes, patinets i vianants

Barcelona, una ciutat constantment en transformació per adaptar-se als canvis en la mobilitat urbana, està implementant noves mesures per millorar la convivència entre els diferents actors del trànsit. Una d’aquestes iniciatives és la instal·lació de senyals en diversos punts estratègics de la ciutat, que indiquen als usuaris de bicicletes i patinets la necessitat de baixar dels seus vehicles i continuar la ruta a peu en zones específiques.

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Organitzadors:

RACC Mobility Club | Servei Català de Trànsit

Col·laboradors:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Serafí