Informació general

Les següents condicions regulen la informació i l’ús permès de la Web amb URL https://jovesimobilitat.cat (al davant, “el Web”) de la Fundació PRIVADA RACC, amb domicili social a la Av. Diagonal 687, 08028 Barcelona, Espanya, amb CIF: G 60586260 i inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 806.

“Joves i Mobilitat” és una aplicació amb activitats interactives propietat de la Fundació RACC. La Web i el domini https://jovesimobilitat.cat són propietat de la Fundació RACC. La Finalitat de la Web és donar accés a l’aplicació “Joves i Mobilitat”. Per a més dades consultar les normes d’ús.

Condicions generals

Les condicions generals regulen l’accés i la utilització de la Web que la Fundació RACC posa gratuïtament a disposició dels usuaris/es de l’aplicació.

Propietat intel•lectual i industrial

Els drets de propietat intel•lectual de la Web, el codi font, el disseny, l’estructura de navegació, les bases de dades i els diferents elements que contenen són titularitat de la Fundació RACC, així com l’explotació de l’aplicació, allotjament, reproducció i la distribució i comunicació pública.

La utilització gratuïta de l’aplicació desenvolupada no implica cap cessió de drets de propietat intel•lectual.

La utilització no autoritzada de la informació continguda a la Web, la revenda i la lesió dels drets de propietat intel•lectual o industrial dels propietaris donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Condicions d’ús de la Web

La Fundació RACC es reserva la facultat d’efectuar, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació que conté la Web, de la configuració i presentació i de les condicions d’accés.


La Fundació RACC no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors a l’accés al Web o al seu contingut, ni que aquest estigui actualitzat. Ha de dur a terme, sempre que no impliqui causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan d’hora com tingui noticies dels errors, desconnexions o falta d’actualització en els continguts, totes les tasques necessàries per esmenar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.


Tant l’accés al Web com l’ús no autoritzat que es pugui fer de la informació que conté es responsabilitat exclusiva de qui ho fa. La Fundació RACC no respon a cap conseqüència, dany o perjudici que es puguin derivar d’aquest accés o ús. La Fundació RACC no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que poden afectar al sistema informàtic del usuari (hardware i software) o els fitxers o documents emmagatzemats amb conseqüència:


• de la presència d’un software maliciós a l’ordinador de l’usuari que s’utilitzi per la connexió als continguts de la Web.
• d’un mal funcionament dels navegadors o
• de l’ús de versions no actualitzades dels navegadors.

Enllaços

Tot enllaç de tercers a la Web es realitzarà a la pàgina principal. Queden expressament prohibits els enllaços profunds, el framing i qualsevol altre aprofitament dels continguts de la Web a favor de tercers no autoritzats.

Galetes

La Fundació RACC pot utilitzar cookies quan el/la participant navegui per la Web. Les cookies que es poden utilitzar a la Web s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari/a anònim) i no proporcionen ni el nom ni cognoms d’aquest, ni cap dada de caràcter personal. Gràcies a les cookies, és possible que es reconeguin els navegadors dels usuaris/es. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres llocs Web d’Internet. Els usuaris/es tenen la possibilitat de configurar els seus navegadors per que els avisin de la recepció de cookies i per impedir la seva instal•lació en el disc dur. Per ampliar aquesta informació consulti si us plau les instruccions i els manuals dels seus navegadors. Per utilitzar la Web, no és necessari que el usuari/a permeti la instal•lació de les cookies enviades.

Les cookies que s’utilitzen a la Web poden ser instal•lades a l’ordinador dels usuaris/es sempre que no estigui activada la opció que impedeix la instal•lació en el seu disc dur. L’usuari/a pot explorar el seu dic dur seguint el manual d’instruccions i l’ajuda del seu sistema operatiu (normalment, en sistemes operatius Windows ha de consultar la carpeta “C” o la unitat de disc corresponent /Windows/galetes o Windows/arxius temporals d’Internet) per conèixer amb més detall les galetes que té instal•lades i per eliminar-les si ho creu convenient.


Procediment en cas de realització d’activitats de caràcter il•lícit. Si es dona el cas de que qualsevol participant o tercer consideri que hi ha fets o circumstancies que revelin el caràcter il•lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de qualsevol activitat que es realitza a la Web i, en particular, la violació del drets de propietat intel.lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.) o d’altres drets, haurà d’enviar una notificació a la Fundació RACC amb el següent contingut:


• dades de la persona o entitat que realitza la reclamació: nom, direcció, telèfon i direcció de correu electrònic
• descripció del supòsit d’activitat il•lícita portada a terme a la Web i, en particular, quan es tracti d’una suposada violació de drets. Indicació precisa i concreta dels continguts protegits i de la seva localització a la Web.
• Fets o circumstàncies que revelin el caràcter il•lícit de l’activitat.
• En el supòsit de violació de drets, signatura manuscrita o equivalent, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per actuar en el seu nom, i
• declaració expressa, clara i sota responsabilitat de la persona o entitat que realitza la reclamació que la informació que proporciona a la notificació és exacta i que la utilització dels continguts o la realització de les activitats descrites tenen un caràcter il•lícit.

Jurisdicció

Per la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb la Web o les activitats que es desenvolupen és d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament la Fundació RACC i l’usuari/a, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur. Els jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, província de Barcelona (Espanya), són els competents per resoldre tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquesta Web.